Privacybeleid

Mettre a Table B.V. gevestigd aan de Nieuwe Bosscheweg 24, 5017 JM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 

Contactgegevens: 

Website:
www.mettre-a-table.com
 
Adres:
Nieuwe Bosscheweg 24, 5017 JM Tilburg 
 
Telefoonnummers: 
+31 6 55 23 34 72 en +31 6 11 76 93 39 
 
Ingrid van de Hulsbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Mettre a Table B.V. Zij is te bereiken via support@mettre-a-table.com  
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Mettre a Table B.V verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
• Voor- en achternaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online- activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via support@mettre-a-table.com, dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Mettre a Table B.V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en doelgerichte mailing; 
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Mettre a Table B.V werkt niet met systemen of computerprogramma’s met geautomatiseerde verwerkingen die besluiten maken over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Mettre a Table B.V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Mettre a Table B.V verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zorgen wij voor eenzelfde 
 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mettre a Table B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Mettre a Table B.V gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mettre a Table B.V gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een 
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
  
Op deze website worden cookies geplaatst door 1 derde partij, namelijk Google Analytics. Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mettre a Table B.V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@mettre-a-table.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Mettre a Table B.V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons/ 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Mettre a Table B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@mettre-a-table.com  
 

Mettre a Table is leverancier van de volgende merken:

Pin It on Pinterest